Cập nhật Bảng Giá Sản Phẩm - Tháng 4/2018

Bảng Giá Sáo Trúc Hoàn Kiếm

Hướng dẫn kiểm tra GIÁ SÁO TRÚC HOÀN KIẾM
 

Hiện tại, Sáo Trúc Hoàn Kiếm đang cung cấp và phân phối các đầu sản phẩm Sáo Việt Nam bao gồm: 

- Tất cả các tone Sáo ngang từ Fa trầm đến Mi cao cơ bản 

- Tất cả các tone Sáo ngang Mi trầm, Fa#, Sol#, C#, D#.. nâng cao dành cho Sáo trúc Hát Văn

- Sáo Mèo, Sáo Bầu, Động tiêu Bát khổng Việt Nam

Mức giá tương ứng rất đa dạng, từ 136k 180k, 200k, 220k, 250k, 300k, 350k, 500k,... tương ứng với các dòng Sáo trúc Phổ biến. 

Bảng giá của mỗi loại được trình bày tại bảng dưới đây: 

 

Các tin bài khác