Sheet Cảm Âm: Đừng Như Thói Quen - Chuyển soạn Sáo Trúc

Sheet Cảm Âm: Đừng Như Thói Quen - Chuyển soạn Sáo Trúc 

<Phiên bản 1> 

Sau khi cân nhắc rất nhiều về tính chính xác về Nhịp Phách và Ngón luyến láy, Ad vẫn quyết định đăng bản nhạc này lên cho các bạn tập thử.! 
Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi tập nhịp phách cho bài này. Các bạn hãy liên hệ với Admin để được hướng dẫn chi tiết nhé ! 

Sau đây là SheetCamAm bài Đừng Như Thói Quen - phiên bản 1

 

 

Tải về Pdf: /Uploads/files/sheet-cam-am-dung-nhu-thoi-quen.pdf

Các tin bài khác