STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Combo Sáo Trúc 499,000 đ 499,000 đ

Tổng tiền: 499,000 đ

Thông tin cá nhân