STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Combo Sáo Decal Bóng 399,000 đ 399,000 đ

Tổng tiền: 399,000 đ

Thông tin cá nhân