STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Bộ Sáo 4 Cây 799,000 đ 799,000 đ

Tổng tiền: 799,000 đ

Thông tin cá nhân