STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Bộ Sáo 3 Cây 699,000 đ 699,000 đ

Tổng tiền: 699,000 đ

Thông tin cá nhân