STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Bộ Sáo 5 Cây 1,100,000 đ 1,100,000 đ

Tổng tiền: 1,100,000 đ

Thông tin cá nhân