STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Sáo Ngang C5 HK250 Tone Đô 250,000 đ 250,000 đ

Tổng tiền: 250,000 đ

Thông tin cá nhân