STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Sáo HK Vip - Đô C5 500,000 đ 500,000 đ

Tổng tiền: 500,000 đ

Thông tin cá nhân